WOZ waarde Rotterdam zal ook in 2022 stijgen

De WOZ waarde Rotterdam zal ook in 2022 stijgen. Dat komt vooral omdat de prijzen van koopwoningen enorm zijn gestegen. De WOZ waarde volgt namelijk de prijsontwikkeling van koopwoningen met 1 jaar vertraging. De gegevens van 2021 worden gebruikt om de WOZ waarde 2022 te berekenen. De WOZ waarde wordt gebruikt om de hoogte te bepalen van belastingen en heffingen. Hoe hoger de WOZ waarde, hoe hoger de heffing van deze belastingen. De WOZ waarde van alle panden in Rotterdam wordt op dezelfde manier berekend. Taxateurs van de gemeente Rotterdam taxeren steekproefsgewijs panden waarbij de gegevens worden verwerkt in een speciaal programma. Ook verkoopprijzen van panden die rond de peildatum worden verkocht en gegevens van het kadaster worden hierin verwerkt. Door gebruik te maken van speciale rekenmodellen worden gelijkwaardige woningen aan elkaar gekoppeld.

Wie ontvangt een WOZ beschikking?

Iedereen die op 1 januari eigenaar is van een woning, bedrijfspand of grond ontvangt eind februari een WOZ beschikking waarin hiervan de WOZ waarde Rotterdam staat. Op deze beschikking staan ook de aanslagen voor de onroerendezaakbelasting, de rioolheffing en eventueel de aanslag afvalstoffenheffing. De WOZ waarde wordt gebruikt als grondslag voor:

·                Onroerend zaak belasting (OZB)

·                Waterschapsbelasting

·                Inkomstenbelasting

·                Vermogensbelasting

·                Roerende ruimtebelasting.

·                Erfbelasting

Controleer de WOZ waarde Rotterdam goed!

Door de WOZ waarde Rotterdam goed te controleren kun je voorkomen dat je een te hoge WOZ waarde hebt voor jouw woning. Je kunt de WOZ waarde controleren door de gegevens van jouw woning te vergelijken met de gegevens van de twee vergelijkbare woningen. Het hoeft niet zo te zijn dat wanneer één van die twee woningen een dakkapel heeft en jij niet, de waarde niet gelijkwaardig is. Het kan zijn dat jouw tuin bijvoorbeeld groter is. Maar toch, vergelijken is belangrijk. Vanaf 2022 is het in Nederland wettelijk verplicht om WOZ woningtaxaties te baseren op de gebruiksoppervlakte (GBO). De gebruiksoppervlakte is de oppervlakte, ofwel het aantal vierkante meters in je woning met een minimale stahoogte van 1,5 meter dat gebruikt wordt om te wonen. Bij de gebruiksoppervlakte horen ook de garage, berging, erker, aanbouw en dakkapel.

Gratis WOZ-bezwaar laten aantekenen

Vind jij dat de WOZ waarde Rotterdam van jouw woning niet juist is getaxeerd door de gemeente Rotterdam dan kun je gratis bezwaar aan laten tekenen door een bezwaarmakers bureau. Natuurlijk kun je het ook zelf doen, maar waarom zou je geen gebruik maken van de jarenlange expertise van juristen en taxateurs van het bezwaarmakers bureau? Het is gratis en het kost je geen tijd, je hoeft je alleen maar aan te melden op de website of telefonisch contact op te nemen. Wanneer het bureau voor je aan de slag gaat en het bezwaar wordt gegrond verklaard moet de gemeente Rotterdam de kosten die het bureau heeft gemaakt, vergoeden. Wordt het bezwaar niet gegrond verklaard dan neemt het bureau alle kosten voor eigen rekening.

Wat zijn bezwaarpunten?

Als je vind dat de WOZ waarde Rotterdam te hoog is dan kun je bezwaar in (laten) dienen, maar je moet dan wel bezwaarpunten hebben. Wanneer je bijvoorbeeld denkt dat de gebruiksoppervlakte niet juist is dan moet je dit ook daadwerkelijk kunnen aantonen. Veel huizen hebben een schuin dak waar bergkasten onder zijn geplaatst omdat je er niet kunt lopen. Dat deel is niet hoger dan 1,5 meter en mag nu niet meer worden meegerekend. Dat is een goed bezwaarpunt. Komen de gegevens van de twee gelijkwaardige woningen niet echt overeen dan kan dat ook een bezwaarpunt zijn. Ook achterstallig onderhoud of gedateerde badkamer en keuken kunnen meetellen bij het bezwaar. Datzelfde geldt voor aanwezige industrie of drukke wegen bij jou in de buurt.